Χατζηαγγελίδη Μαρία

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ, PERSONAL DEVELOPNEMNT & BUSINESS COACH FOR SMALL COMPANIES ACC (ICF)

Στην επαγγελματική μου πορεία φοράω δυο «καπέλα». Το πρώτο μου «καπέλο» ως  Φοροτεχνικός-Λογίστρια για 25 συναπτά έτη. Το δεύτερο «καπέλο» μου, ως  Coach Προσωπικής Ανάπτυξης( Personal Development)  - &Business Coach για μικρές εταιρείες, πιστοποιημένη(ΑCC) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Coaching (ICF), και Medical Coach. Οδηγός μου οι αξίες μου. Ειλικρίνεια, Τιμιότητα, Σεβασμός, Προσφορά. Πάθος μου η αγάπη μου για τον άνθρωπο ως ολότητα.