Κοσκερίδου Αγγελική

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Ψυχική υγεία συντελεί στη δημιουργία υγειών κοινωνιών και ενεργών πολιτών. Ως Διδάκτωρ ψυχοθεραπείας στο UClan στην Αγγλία, συγγραφέας του βιβλίου «Η Βίβλος της  Ολιστικής Θεραπείας» και Ιδρύτρια -  Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπληρωματικής Ιατρικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης «Π.Ε.Σ.Ε.Ι.ΨΥ. MKO Θεραπεύω», διαθέτω όλα τα εχέγγυα να στηρίξω ένα σχέδιο ψυχικής βοήθειας και ενδυνάμωσης στο Χαλάνδρι. Ως Ιδρύτρια του Διεθνές Κολλεγίου (AIU College) και του Κε.Δι.Βι.Μ.1 «ΟΛΟΝ Education» στην Αθήνα από το 2012 με MBA, γνωρίζω τις ανάγκες που προκύπτουν μέσα από δυσμενείς συνθήκες που βιώνουμε. Έχοντας πολυετή εμπειρία σε απαιτητικές διευθυντικές θέσεις , σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες σπουδές μου στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της ψυχοθεραπείας, ψυχολογίας υγείας, της φυσικοπαθητικής ιατρικής και της εκπαίδευσης, μπορώ να συνεισφέρω ουσιαστικά, ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα προγράμματα για να βελτιωθεί η ψυχική υγεία και η ποιότητα ζωής των πολιτών, που αποτελεί το κοινό όραμα μου, με τον Επικεφαλής Χάρη Ρώμα.