Μπαλαμάτσια Μαίρη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ονομάζομαι Μπαλαμάτσια Μαίρη, έχω αποκτήσει τίτλους σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και στοMarketing Management. Είμαι μητέρα δύο παιδιών. Εργάζομαι είκοσι τρία έτη στο χώρο της υγείας, σε ευρύ φάσμα θέσεων όπως τομείς δημοσίων σχέσεων, ανάπτυξης και διοίκησης με οργανική εξέλιξη τα τελευταία εξ’ αυτών σε Περιφερειακή Διευθύντρια μεγάλου Ιατρικού Ομίλου. Η εξελισσόμενη επαγγελματική πορεία μου βασίστηκε στη συνεχή επιμόρφωση, την αντίληψη, την επιμελή αφοσίωση στην επίτευξη στόχων, τη διερεύνηση ευκαιριών, την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, την καλλιέργεια επαφών και κυρίως το ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης προς το συνάνθρωπο. Η έντιμη στάση, η συνεχής διάθεση εξέλιξης και η ακεραιότητα αποτελούν διακριτικά σημεία της προσωπικότητάς μου. Είμαι μια συμπολίτης σας που αποδέχτηκα την τιμητική πρόταση και συντάχθηκα με το συνδυασμό του κου Χάρη Ρώμα και αξιόλογους, ικανούς συνυποψήφιους με σκοπό να εργαστούμε ώστε να επιτύχουμε την ένταξη σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με αειφόρο προοπτική σε σύγχρονους ρυθμούς ανάπτυξης και ποιότητας ζωής χωρίς διακρίσεις. Η στήριξή σας θα μου προσφέρει τη δυνατότητα να συμβάλλω στην υλοποίηση των κοινών μας στόχων.