Σύφαντος Σπύρος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκα και κατοικώ στο Χαλάνδρι. Δραστηριοποιούμαι τα τελευταία 35 χρόνια στο χώρο των πωλήσεων, και ειδικότερα στις ασφαλιστές και χρηματοοικονομικές εργασίες σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία. Σας δημότης Χαλανδρίου έχω ζήσει όλη την πορεία της Πόλης μέχρι σήμερα. Γνωρίζω τα προβλήματα, και η εμπειρία μου δείχνει πως ο Δήμος χρειάζεται αλλαγή γιατί έχει τη δυνατότητα να γίνει πρότυπος Δήμος.